Eskilstuna Handeldvapen Förening

       Uppdaterad 2020-01-15 kl. 21:00


       Årets första klubbtävling,
       Magnumfältskjutning 26/1

9       08

EHeVF har onsdagsskjutning 18:30 på Hugelsta
Tävla om att bli "onsdagsmästare"
Tävlingsgrenen väljs på plats
(precision, fält, snabbskjutning eller militärsnabbmatch)


    Organisationsnr. 802494-6322

    Föreningsnr. 03-498

    PlusGironr. 291675-7


Onsdagsmästare v.3